ارتباط با مجموعه

هر گونه پرسش ، انتقاد و پیشنهاد شما عزیزان در جهت ارتقای کیفیت خدمات و پشتیبانی را پذیراییم .

09355119966

شما می توانید با هر یک از روش ها زیر با مجموعه روتوشر در ارتباط باشید.

وب‌سایت روتوشر در تمام این سال‌ها هدفش آموزش و معرفی مهم‌ترین روش‌ها و تکنیک‌های روتوش عکس به هم‌وطنان فارسی‌زبان بود و امروز می‌توانیم به خودمان افتخار کنیم که در رسیدن به این هدف موفق بوده‌ایم .