Reset camera RAW

Reset camera RAW

آموزش ریست کردن کمرا راو و بازگشت تنظیمات به حالت اولیه. گاهی اوقات عکسی را در فیلتر camera Raw باز می‌کنید و در همان ابتدا تغییراتی بر روی عکس صورت می‌گیرد، این تغییرات را شما انجام نداده‌اید و می‌خواهید همه چیز به حالت اول برگردد. در این آموزش می‌آموزید چطور Reset camera RAW را انجام دهید.

ادامه مطلب